درحال بارگذاري...

گنجينه دانشگاه صنعتي شريف

دانشگاه صنعتي شريف به منظور حفظ اسناد و انتشارات علمي دانشگاه وآثار علمي و پژوهشي اساتيد برجسته و نمايش عمومي آنها، «گنجينه دانشگاه صنعتي شريف» را راه اندازي كرده است. اين گنجينه كه شامل اسناد مكتوب و الكترونيكي دانشگاه مي باشد، با هماهنگي كتابخانه مركزي دانشگاه و در آن محل راه اندازي شده است. اسناد و مدارك (مكتوب، فيلم، عكس، و فايل) در دبيرخانه ستاد جمع آوري و سپس به گنجينه منتقل مي گردد. <ادامه>

جستجو


مجموعه های منتخب

فهرست تمام مجموعه ها